Beste patiënten,

We willen u graag wat informatie verstrekken over het onderwerp allergie en COVID-19 vaccinatie. Zoals u waarschijnlijk uit de media heeft vernomen, zijn in zeer zeldzame gevallen ernstige algemene reacties opgetreden kort na vaccinatie met de twee momenteel beschikbare mRNA's. COVID-19 vaccins van de bedrijven Bion-tech / Pfi zer en Moderna. De Britse gezondheidsautoriteit heeft daarom een ​​tijdelijke aanbeveling gedaan om patiënten met "ernstige allergieën" of "anafylaxie" uit te sluiten van vaccinatie. Dit heeft internationaal en ook in Duitsland tot onduidelijkheden geleid.

In principe kunnen allergische of anafylactische reacties optreden in zeer zeldzame gevallen (1 geval per 100,000 tot 1 miljoen vaccinaties) met elke vaccinatie (niet alleen tegen COVID-19). Dit kan worden veroorzaakt door het vaccin zelf of door adjuvantia / additieven in het vaccin.

Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico (vergeleken met de normale populatie) geassocieerd met COVID-19 vaccinatie met de goedgekeurde vaccins voor patiënten met de volgende ziekten in de allergische / atopische groep:

- Atopisch eczeem (neurodermitis)
- Urticaria (netelroos) / angio-oedeem
- Rhinoconjunctivitis allergica (hooikoorts)
- Bronchiale astma (maar astma moet goed onder controle zijn op het moment van vaccinatie)
- Neuspoliepen
- Voedselallergie (vooral geen problemen voor mensen met een allergie voor kippenei-eiwitten, want er is geen
kippenei-eiwit in het Biontech- of Moderna-vaccin)
- Allergie voor insectengif
- Intolerantie voor pijnstillers
- Allergie voor antibiotica
- Contactallergie (bijv. Allergie voor nikkel, geur of conserveermiddel)

Een speciaal onderzoek (huid- of bloedtest) voorafgaand aan vaccinatie is niet vereist voor de hier vermelde patiëntengroepen.

Neem contact op met uw arts als het volgende in uw geval bekend is:

- Ernstige allergische reactie op een eerdere niet-COVID 19 vaccinatie.
- Ernstige allergische reactie na medicatie (vooral laxerende oplossingen) of injecties
- Ernstige allergische reactie na geneesmiddelen en bekende mastocytose
- Ernstige allergische reactie met onbekende oorzaak

Ernstige allergische reactie betekent het plotseling optreden van huidsymptomen met kortademigheid en / of bloedsomloopreacties, waarvoor onmiddellijke medische behandeling vereist is. In dit geval adviseren wij om vooraf allergische opheldering (beoordeling van de individuele situatie door een allergoloog) vooraf COVID-19 vaccinatie en / of vaccinatie met verhoogd risico. Dit omvat een follow-up van 30 minuten. (Een noodpakket incl. Adrenaline-pen moet ter plaatse zijn).

Houd er rekening mee dat de ingrediënten van de vaccinoplossingen niet beschikbaar zijn als geteste testallergenen.

Patiënten met een bekende eerdere ernstige allergische reactie op ingrediënten van het vaccin of op de eerste COVID19 vaccinatie mag niet worden ingeënt.

Onder andere de volgende ingrediënten kunnen een rol spelen:
Polyethyleenglycol (= macrogol)
Tromethamine / trometamol

Hier is wat meer informatie over aanvullende therapieën:

  • Patiënten die worden behandeld voor de bovengenoemde ziekten (inclusief antilichaamtherapieën zoals Xolair®, Dupixent®, Nucala®, Fasenra®) kunnen worden gevaccineerd. Momenteel wordt aanbevolen dat er ongeveer 1 week zit tussen behandeling en vaccinatie.
  • A minimum interval van een week moet worden gehandhaafd tussen toediening van subcutaan hyposensibilisatie / specifieke immunotherapie (SCIT) en COVID19 vaccinaties, zoals bij alle andere vaccinaties. Klinische ervaring met betrekking tot gelijktijdige vaccinatie (bijv. Met Biontech- of Moderna-vaccin) en SLIT-behandeling is niet gedocumenteerd voor veel allergeen-immunotherapeutica. Om mogelijke reacties te onderscheiden door COVID-19 vaccinatie van reacties als gevolg van SLIT, volgens allergologische ervaring, moet SLIT ten minste 1-2 dagen daarna worden onderbroken COVID-19 vaccinatie.
  • In het geval van een therapie met immunosuppressiva (bv Ciclosporine) dient u vooraf met uw behandelende arts te overleggen. Er lijkt geen specifiek risico te bestaan ​​bij deze therapie. De vaccinatie kan echter minder effectief zijn.

Bron: 1 Worm M et al. Anafylaxie-Risiko bei Covid-19 Impfung - Empfehlungen für das praktische Management. MMW Fortschr Med. 2021 januari; 163 (1): 48-52; 2 Klimek L et al. Ernstige allergische reacties daarna COVID-19-Vaccinatie met het Pfizer / BioNTech-vaccin in Groot-Brittannië en de VS Position Statement van de Duitse allergologische verenigingen AeDA, DGAKI en GPA. Allergo Journal International 2021; in de pers; 3 Kleine-Tebbe et al. Schwere allergische Reaktionen auf die Covid-19-Impfung - Stellungnahme en praktische Konsequenzen. Allergologie, Jahrgang 44, Nr. 1/2021, S. 7-8