Astma is een van de meest voorkomende chronische ontstekingsaandoeningen. De prevalentie ervan varieert wereldwijd tussen 5% en meer dan 20%. Het is niet duidelijk waarom sommige mensen astma krijgen en anderen niet, maar het komt waarschijnlijk door een combinatie van omgevings- en genetische factoren. Astma treft alle leeftijden: het is de meest voorkomende chronische ziekte tijdens de kinderjaren, adolescentie en volwassenheid en heeft grote gevolgen voor de school- en werkprestaties van patiënten. Astma is een ernstige uitdaging voor de volksgezondheid. Er is geen genezing en veel patiënten blijven ondanks de beschikbare behandeling ongecontroleerd. Gecombineerde inspanningen op het gebied van volksgezondheid en fundamenteel en klinisch onderzoek zijn nodig om deze veel voorkomende en toenemende ziekte te bestrijden.

Lees verder