COPD-levensverwachting

Als je COPD (chronische obstructieve longziekte) zelf of als u voor iemand zorgt die dat wel doet, maakt u zich misschien zorgen over de levensverwachting.

COPD is een chronische longziekte die in de loop van de tijd erger wordt. Helaas is er geen remedie voor COPD. Er zijn echter behandelingen die kunnen helpen om de snelheid waarmee de symptomen verergeren, te vertragen. Deze behandelingen kunnen dus de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Net als bij andere ziekten, gebruiken experts verschillende methoden om te voorspellen hoe lang u met COPD zou kunnen leven.

Handen met symbolische longen

Hoe wordt de COPD-levensverwachting bepaald?

De levensverwachting van COPD-patiënten varieert sterk omdat er veel verschillende factoren meespelen. Sommige factoren zijn bijvoorbeeld uw persoon symptomen, uw leeftijd, uw gezondheid en hoe u scoort in het GOUD-systeem. Een andere belangrijke factor is of u tijdens uw leven hebt gerookt en zo ja, hoe lang.

Om de ernst van COPD te beoordelen, gebruiken artsen het Global Initiative on Obstructive Lung Disease (GOLD) -systeem. Dit systeem maakt met name gebruik van een FEV1-test (forced expiratory volume) om te zien hoeveel lucht u in één seconde krachtig kunt uitademen nadat u in een spirometer hebt geblazen.

Volgens het GOUD-systeem zijn er: vier stadia van COPD:

  1. Milde COPD = GOUD 1 (Meer dan of gelijk aan 80% FEV1)
  2. Matige COPD = GOUD 2 (50-80% FEV1)
  3. Ernstige COPD = GOUD 3 (20-50% FEV1)
  4. Zeer ernstige COPD = GOUD 4 (Minder dan 30% FEV1)

Daarnaast houdt het GOLD-systeem ook rekening met andere factoren, zoals uw specifieke ademhalingsproblemen en het aantal opflakkeringen dat u vaak heeft. Uiteindelijk, hoe hoger uw score op de GOUD-schaal, hoe lager uw COPD-levensverwachting waarschijnlijk zal zijn.

Wat is de COPD BODE-schaal?

Een andere schaal die vaak wordt gebruikt in combinatie met GOLD is de BODE schaal. BODE staat voor body mass index, obstructie van de luchtstroom, dyspnoe (ademnood) en inspanningscapaciteit. In het bijzonder kijkt deze schaal naar hoe uw COPD uw leven beïnvloedt en hoe u scoort op verschillende factoren, waaronder:

  • BMI (body mass index) - aangezien COPD problemen kan veroorzaken bij gewichtsbeheersing
  • Ademhalingsmoeilijkheidsniveau - dit geeft aan hoeveel moeite u heeft met uw ademhaling
  • Inspanningscapaciteit - een maatstaf voor hoe ver u in zes minuten kunt lopen, wat aangeeft hoeveel fysieke activiteit u aankunt
  • Luchtstroomblokkering - de BODE-schaal houdt ook rekening met de resultaten van FEV1 en andere longfunctietests om te beoordelen hoeveel uw luchtstroom is geblokkeerd.

Wanneer alle factoren zijn overwogen, krijg je een BODE-score tussen 0 en 10. Mensen met een score van 10 hebben de ergste symptomen en hebben waarschijnlijk een kortere levensverwachting.

Hoewel beoordelingsinstrumenten voor COPD nuttig zijn en kunnen helpen om een ​​waarschijnlijke levensverwachting aan te geven, is het belangrijk om te onthouden dat ze slechts een schatting zijn.

Wordt COPD beschouwd als een terminale ziekte?

COPD is geen terminale ziekte maar een chronische ziekte die in de loop van de tijd erger wordt. Hoewel er geen remedie is voor COPD, kan de ziekte met succes worden behandeld beheerd vooral als het vroeg wordt herkend.

Studies hebben aangetoond dat de snelheid waarmee de longfunctie van COPD-patiënten afneemt, kan worden verminderd als een diagnose wordt gedaan in de vroege stadia van de ziekte en als de medische behandeling onverwijld begint. Bovendien kunnen veranderingen in levensstijl de snelheid vertragen waarmee COPD-symptomen erger worden. Een studie toonde bijvoorbeeld aan dat stoppen met roken na een COPD-diagnose de verergering van de ziekte vertraagde. Hoewel dit in alle stadia van COPD het geval was, hadden eerdere acties de grootste impact.

Kun je 10 of 20 jaar leven met COPD?

Hoe lang u precies met COPD kunt leven, hangt af van uw leeftijd, gezondheid en symptomen. Vooral als uw COPD vroeg wordt gediagnosticeerd, als u COPD in een licht stadium heeft en uw ziekte goed onder controle is, kunt u mogelijk nog 10 of zelfs 20 jaar na de diagnose leven. Een onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat mensen bij wie de diagnose COPD in milde fase of GOLD-fase 1 werd gesteld, geen kortere levensverwachting hadden dan gezonde mensen.

Dit is vooral het geval als u niet rookt: uit ander onderzoek is gebleken dat de levensverwachting met COPD verder wordt verlaagd voor vroegere en huidige rokers.

Mensen met COPD in een ernstig stadium verliezen gemiddeld zo'n acht tot negen jaar aan levensverwachting.

Sigaret in 2 helften gesneden

Wat kan de levensverwachting van COPD helpen verbeteren?

Stoppen met roken kan een positief effect hebben op uw levensverwachting als: u rookt en heeft COPD. Zo suggereren tal van onderzoeken dat rokers met GOLD stadium 1 of 2 (licht en matig) COPD op 65-jarige leeftijd enkele jaren aan levensverwachting verliezen. Daarnaast is door onderzoeken aangetoond dat mensen met stadium 3 of 4 ( ernstig en zeer ernstig) COPD verliest zes tot negen jaar levensverwachting door roken. Dit verlies aan levensverwachting komt met name bovenop de vier levensjaren die iemand die rookt kwijtraakt.

Als u nog nooit hebt gerookt, kunt u uzelf helpen door ervoor te zorgen dat uw symptomen goed onder controle zijn en dat u regelmatig wordt gecontroleerd. Routinematige bloedcontroles kunnen bijvoorbeeld helpen om ontstekingen onder controle te houden en kunnen helpen mogelijke problemen op te lossen voordat ze verergeren.

Eenvoudige veranderingen in levensstijl, zoals afvallen, gezond eten en veilig sportenkan u, indien mogelijk, ook helpen om een ​​goede kwaliteit van leven te behouden.

Voor mensen met ernstige COPD, behandelingen zoals zuurstoftherapie, chirurgie voor het verkleinen van het longvolume en longtransplantaties kunnen ook helpen om de levensverwachting te verhogen.

Hoe overlijden de meeste COPD-patiënten?

Bij COPD is ieders situatie en gezondheid individueel en uniek en er is niet één manier om te zeggen hoe patiënten kunnen overlijden. Sommige onderzoeken hebben echter aangetoond dat voor mensen met milde COPD de doodsoorzaken vaak hart- en vaatziekten zijn.

Daarentegen heeft onderzoek in gevallen van ernstige COPD aangetoond dat de belangrijkste doodsoorzaken hartfalen, ademhalingsfalen, longinfectie, longembolie, hartritmestoornissen en longkanker zijn.

Hoewel het goed is om positief te blijven en niet te focussen op doodgaan, als uw toestand verergert en zeer ernstig wordt, is het waarschijnlijk dat uw arts of verpleegkundige palliatieve zorg en zorg aan het levenseinde zal noemen. Bovendien kan het bespreken van uw situatie met uw huisarts u helpen beslissingen te nemen en te zorgen voor uw fysieke, emotionele, sociale en spirituele behoeften. Omdat palliatieve zorg zowel patiënt- als familiegericht is, kan het lijden helpen voorkomen en verlichten.

Bij GAAPP willen we patiënten empoweren omdat iedereen het verdient om vrij te leven zonder dat hun symptomen hun leven verstoren. Lees meer over ons patiëntenhandvest CDL Super Session..

oude handen aanraken

bronnen

Berry CE, Wise RA. 2010. Sterfte bij COPD: oorzaken, risicofactoren en preventie. COPD. 2010 okt;7(5):375-82. doi: 10.3109/15412555.2010.510160. PMID: 20854053; PMCID: PMC7273182.

BMJ beste praktijk. Chronische obstructieve longziekte (COPD). Diagnose: criteria.

Chen CZ, Shih CY, Hsiue TR et al. 2020. Levensverwachting (LE) en verlies van LE voor patiënten met chronische obstructieve longziekte. Adem Med. okt;172:106132. doi: 10.1016/j.rmed.2020.106132. Epub 2020 29 aug. PMID: 32905891.

Curtis Jr. 2008. Palliatieve zorg en zorg aan het levenseinde voor patiënten met ernstige COPD. Europees Ademhalingsblad. 32: 796-803; DOI: 10.1183/09031936.00126107

Global Initiate voor chronische obstructieve longziekte. 2018. Zakgids voor diagnose, beheer en preventie van COPD: een gids voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. verslag van 2018.

Hadi Khafaji HA, Cheema A. 2019. Hartfalen en chronische obstructieve luchtwegaandoeningen als gecombineerde comorbiditeiten. Meta-analyse en beoordeling. Arch Pulmonol Respir Care 5(1): 015-022. DOI: 10.17352/aprc.000037

Hansell AL, Walk JA, Soriano JB. 2003. Waaraan sterven patiënten met chronische obstructieve longziekte? Een coderingsanalyse met meerdere oorzaken. Europees Ademhalingsblad. 22: 809-814; DOI: 10.1183/09031936.03.00031403

Longgezondheidsinstituut. 2016. BODE-index en COPD: het bepalen van uw stadium van COPD.

Shavelle RM, Paculdo DR, Kush SJ, et al. 2009. Levensverwachting en verloren levensjaren bij chronische obstructieve longziekte: bevindingen uit de NHANES III-vervolgstudie. Internationaal tijdschrift voor chronische obstructieve longziekte, 4, 137-148.

VestboJ; TORCH-studiegroep. 2004. Het TORCH (naar een revolutie in COPD-gezondheid) overlevingsstudieprotocol. Eur Respir J. Aug;24(2):206-10. doi: 10.1183/09031936.04.00120603. PMID: 15332386.

Welte T, Vogelmeier C, Papi A. 2015. COPD: vroege diagnose en behandeling om de ziekteprogressie te vertragen. Int J Clin Pract. Maart;69(3):336-49.