Als een wereldwijde non-profit organisatie voor patiënteneducatie en belangenbehartiging, zet GAAPP zich in voor maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid en ondersteunt het diegenen die een rechtvaardiger samenleving zoeken. GAAPP handhaaft de principes dat alle mensen inherent zijn aan waardigheid en gelijkheid en dat alle leden de verplichting hebben om gezamenlijk en afzonderlijk actie te ondernemen ter bevordering en ondersteuning van universeel respect voor en naleving van mensenrechten en fundamentele vrijheden voor iedereen, zonder onderscheid naar ras. , van geslacht, taal, religie of nationale afkomst.

GAAPP bevestigt opnieuw de noodzaak om rassendiscriminatie in al zijn vormen en uitingen over de hele wereld snel uit te bannen en om begrip en respect voor de waardigheid van de menselijke persoon te waarborgen. Alle mensen zijn gelijk voor de wet en hebben recht op gelijke bescherming volgens de wet tegen alle discriminatie en tegen elke aanzet tot discriminatie.

Bewustmaking van luchtwegaandoeningen en allergieën en het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg behoren tot onze belangrijkste beleidsprioriteiten. Sociale en economische problemen treffen patiënten in veel landen, zoals blijkt uit de COVID-19 crisis.

Laten we ons als GAAPP-leden verenigen om oplossingen te vinden die gelijkheid bevorderen, niet alleen in de gezondheidszorg maar in alle aspecten van het leven.

We zullen nadenken over hoe we onze stem beter kunnen gebruiken om degenen te helpen die gelijkheid verdienen, te luisteren naar degenen die boos en gekwetst zijn, en ernaar te streven om samen te komen voor een betere toekomst - voor iedereen.