De prevalentie van allergische ziekten wereldwijd stijgt dramatisch in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Een gestage toename van de prevalentie van allergische ziekten wereldwijd heeft zich voorgedaan, waarbij ongeveer 30-40% van de wereldbevolking nu wordt getroffen door een of meer allergische aandoeningen.

Volgens statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lijden honderden miljoenen proefpersonen in de wereld aan rhinitis en er wordt geschat dat meer dan 300 miljoen astma hebben, wat een duidelijke invloed heeft op de kwaliteit van leven van deze personen en hun families, en een negatieve invloed heeft op de sociaaleconomisch welzijn van de samenleving. De verwachting is dat allergische problemen verder zullen toenemen naarmate de luchtverontreiniging en de omgevingstemperatuur toenemen. Deze omgevingsveranderingen hebben invloed op het aantal pollen, de aan- of afwezigheid van stekende insecten en de aan- of afwezigheid van schimmels die verband houden met allergische ziekten.

Deze ziekten omvatten astma; rinitis; anafylaxie; drug, etenen insectenallergie; eczeem; en urticaria (netelroos) en angio-oedeem. Deze toename is vooral problematisch bij kinderen, die de grootste last dragen van de stijgende trend die zich de afgelopen twee decennia heeft voorgedaan.

Allergie-informatie in:

Servo-Kroatisch

Turks