GAAPP biedt u graag financiële ondersteuning voor uw projecten. We stellen jaarlijks een deel van de projectfinanciering beschikbaar waarvoor GAAPP-leden een verzoek om financiering kunnen indienen. Projecten moeten reflecteren De missie en doelstellingen van GAAPP

Voordat u zich aanmeldt, raden we u aan ervoor te zorgen dat u het GAAPP-beleid voor projectfinanciering leest en begrijpt

 1. Alleen lidorganisaties kan subsidieaanvragen indienen.
 2. Om een ​​financieringsaanvraag in te dienen, moet een lidorganisatie moet minimaal 6 maanden lid zijn van GAAPP, gedateerd vanaf de goedkeuring van de Raad als lid.
 3. Om in aanmerking te komen, moet de organisatie ook aantonen dat: het heeft deelgenomen aan en betrokken bij GAAPP oprecht in ten minste één campagne, vergadering of initiatief.
 4. Lidorganisaties kunnen op elk moment een financieringsaanvraag indienen maar financieringsverzoeken worden pas in januari en juni door het bestuur beoordeeld.
  • Herziening financiering januari: Aanvragen voor januari moeten vóór 15 december worden ingediend.
  • Herziening financiering juni: Aanvragen voor juni moeten uiterlijk op 15 mei worden ingediend.
 5. In een financieringscyclus van zes maanden wordt slechts één financieringsaanvraag van een lidorganisatie in overweging genomen.
 6. GAAPP zal alleen financieren tot 25% van een bepaald project en financieringsaanvragen moeten de financieringsbronnen van de overige 75% van de financiering vermelden.
 7. Er wordt geen financiering voor de Wereldbewustzijnsdag toegekend aangezien GAAPP wil dat haar lidorganisaties deelnemen aan GAAPP's eigen wereldwijde campagnes voor wereldbewustzijnsdagen.
 8. Verzoeken om financiering moeten:
  • In het Engels geschreven zijn
  • Zorg voor een redelijk gedetailleerd budget dat alle geschatte kosten van het project omvat. Het budget moet de totale kosten van het project en de belangrijkste categorieën omvatten (bijv. kosten in verband met ontwikkeling, levering, materialen, personeel). Aangezien GAAPP slechts tot 25% van een project financiert, dient u de waarschijnlijke financieringsbron(nen) van de resterende 75% aan te geven.
  • Zich verbinden tot het verstrekken van een rapport over het project als bewijs van verantwoording, niet minder dan 3 maanden na voltooiing van het project.
  • Vermeld de namen en functies in de ledenorganisatie van de 2 uitvoerende leden die de financieringsaanvraag ondertekenen.
  • Vermeld de looptijd van het project en let erop dat alle projecten binnen een jaar moeten zijn afgerond.

Verzoek om projectfinanciering: aanvraagformulier

Eerste controlelijst:

Nalevingschecklist *
Als u twijfelt over een onderdeel van deze lijst, neem dan contact met ons op via info@gaapp.org

Project informatie:

Gelieve kort en bondig te antwoorden. Het is niet nodig om een ​​lang voorstel te schrijven, als we meer informatie nodig hebben over een specifiek punt van uw inzending, zal GAAPP persoonlijk contact met u opnemen. U kunt hieronder ook alle ondersteunende documenten indienen om uw informatie aan te vullen.
Maximaal 1000 tekens.
Maximaal 1000 tekens. Bulletpoints zijn prima
Maximaal 1000 tekens. Bulletpoints zijn prima
Maximaal 1000 tekens. Bulletpoints zijn prima
Maximaal 1000 tekens. Een simpele lijst is prima. In januari en juni beoordelen we de voorstellen.

Projectfinanciering:

Specificeer in USD of EUR
GAAPP financiert slechts tot 25% van het totaal van een bepaald project.
Lijst van financiers met bedragen

Ondersteunende documenten:

Deel elk document met ons waarvan u denkt dat het ons zal helpen uw project te begrijpen, hoe het wordt gefinancierd of hoe GAAPP zal worden erkend.

25 MB
Kies bestand

handtekeningen:

Gelieve elektronisch te ondertekenen met uw volledige officiële naam, paspoort/ID en geboortedatum. We hebben de handtekening van 2 uitvoerende leden van uw organisatie nodig.

Erkenning *
Erkenning *
Ik stem in met het gebruik van deze informatie, inclusief de persoonlijke informatie, voor het enige doel van de evaluatie van dit financieringsverzoek door GAAPP en dat ik het privacybeleid en de gegevensbeheerproducten van GAAPP heb gelezen en begrepen die in de voettekst van deze website worden vermeld. *
Selecteer Ja of Nee