Bereid u voor op het gesprek met uw arts

  • Noteer wanneer uw urticaria voor het eerst optrad en hoe vaak er sindsdien ongemakken zijn opgetreden.
  • Wat denk je dat de oorzaak is? Zijn er triggers die uw urticaria verergeren?
  • Schrijf uw eerdere therapieën op (naam, duur, dosis).
  • Schrijf de medicijnen op die u tot nu toe tegen urticaria heeft ingenomen (naam van het medicijn, duur van gebruik, dosering).
  • Hoe goed hebben deze medicijnen geholpen en welke bijwerkingen hebben ze gehad?
  • Schrijf de medicijnen op die u momenteel gebruikt, zelfs de medicijnen die niet voor urticaria worden gebruikt of die niet door uw arts zijn voorgeschreven.
  • Noteer ook de geneesmiddelen die u niet regelmatig gebruikt (bijv. Hoofdpijntabletten) en geef aan hoeveel keer per maand u het geneesmiddel inneemt en wanneer u het voor het laatst heeft ingenomen.
  • Als er al tests zijn uitgevoerd om de oorzaak van uw netelroos te vinden, neem dan eerdere bevindingen mee.