• De prevalentie van allergische ziekten wereldwijd stijgt dramatisch in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Een gestage toename van de prevalentie van allergische ziekten wereldwijd heeft zich voorgedaan, waarbij ongeveer 30-40% van de wereldbevolking nu wordt getroffen door een of meer allergische aandoeningen.
  Lees meer
 • Astma is een chronische longaandoening die uw luchtwegen of bronchiën aantast. Het zorgt ervoor dat uw luchtwegen vernauwen, opzwellen en extra slijm produceren, wat op zijn beurt het moeilijker maakt om te ademen. De vernauwing van de luchtwegen veroorzaakt kortademigheid, piepende ademhaling of hoestbuien.
  Lees meer
 • Volgens de National Institutes of Allergy and Infectious Diseases ervaart naar schatting 30 procent van de Amerikaanse bevolking symptomen van atopische dermatitis, maar deze huidziekte komt vaker voor bij kinderen. Symptomen beginnen meestal binnen de eerste vijf levensjaren, vaak de eerste zes maanden. Met de tijd en behandeling zal eczeem, naarmate kinderen ouder worden, vaak verdwijnen - maar soms gaat het door tot in de volwassenheid.
  Lees meer
 • Hoewel er op dit moment geen remedie bestaat voor bronchiëctasieën, zijn er behandelingen die u helpen beter te ademen, slijm uit uw longen te verwijderen en opflakkeringen te voorkomen. U en uw zorgverleners kunnen samenwerken met uw zorgverlener om een ​​behandelplan op te stellen en hulpmiddelen te vinden om u te helpen uw aandoening onder controle te houden.
  Lees meer
 • Chronische hoest is een aanhoudende hoest die langer dan 8-12 weken/meer dan 2 maanden aanhoudt (1;2). Chronische hoest wordt vaak veroorzaakt door een virale ziekte zoals griep of kan in verband worden gebracht met aandoeningen zoals astma, sinusitis of post-nasale infusie en gastro-oesofageale reflux (GORZ).  
  Lees meer
 • Chronische obstructieve longziekte (COPD) is de medische term die wordt gebruikt om een ​​longaandoening te beschrijven die ervoor zorgt dat de luchtwegen zich vernauwen en belemmerd raken, wat op zijn beurt het ademen bemoeilijkt.
  Lees meer
 • Door eosinofielen veroorzaakte ziekten (EDDs) zijn ontstekingsziekten type 2 die verschillende vormen kunnen aannemen. Verhoogde eosinofielen spelen hierbij een cruciale rol EDDs. Eosinofiele immuundisfunctie is verantwoordelijk voor de rekrutering en activering van eosinofielen en kan deze ziekten veroorzaken.
  Lees meer
 • Urticaria is een veel voorkomende aandoening. Het kan op elke leeftijd voorkomen, van baby tot ouderdom. Vijfentwintig procent van alle mensen wordt er één keer in hun leven door getroffen. In de meeste gevallen is het acuut. Volgens conservatieve schattingen lijdt momenteel 1.0% van de Europese bevolking aan chronische urticaria.
  Lees meer