Financieringspartners

  • Particuliere donaties sinds 2009
  • Reisbeurzen voor één GAAPP-spreker op WAC Quebec van ALK Abelló,
  • Stallergenes en Merck in 2012